Šéfredaktorka: Gabriela Magová
Redaktorka: Lucia Halová
Tajomníčka redakcie: Soňa Rafajová
Jazyková redaktorka: Adriana Oravcová

Redakčná rada: Ožga Ruppeldtová, Katarína Bednárová, Miroslava Brezovská, Zuzana Drábeková, Karol Chmel, Miloš Švantner, Dáša Zvončeková

Grafická úprava a návrh obálky: Eva Kovačevičová-Fudala