Revue svetovej literatúry 4/2008

Dánske číslo Revue svetovej literatúry.

Revue svetovej literatúry 3/2008

Izraelské číslo Revue svetovej literatúry.
V čísle: D. Avidan, D. Bossi, G. Elbom, A. Epstein, Z. Frankel, S. Kašua, E. Keret, A. Mišol, E. Nevo, (V. Breuer); S. Friedland, B. Arza, R. Somek, Ch. Pinchas-Coen, J. Valach (Ildikó Drugová); P. Salner; J. Amichai, D. Amir, I. Eliraz, R. Ošerov, O. Peled, A. Pen, R. Somek, R. Weichert, N. Zach (Miriam Adametz); A. S. Kovacs, E. Orner, D. Rubina, T. Rudel (Eva Piovarcsyová); D. Grossman (A. Redlingerová); A. Altaras, J. Gefen, J. Sobol (Jana Mielcarková); S. J. (Danica Hollá); Š.Doležalová, A. Ihan, M. Jesich, N. Maurer (Melichar Václav); J. Galcerán (R. Brat), J. Marušiak o Michalovi Bartkovi; Knihy a autori

Revue svetovej literatúry 2/2008

Chorvátske číslo Revue svetovej literatúry.
V čísle: D. Rešicki (J. Samcová); I. Štiks (A. Kulihová); I. Sajko (M. Herbst); M. Jergović, K. Nemec (J. Jankovič); A. Stamać, L. Paljetak, A. Dedić, N. Petrak, J. Fiamengo, D. Jagić, T. Gromaća, D. Rešicki, T. Bajsić, S. Lacko Vidulić (K. Chmel); Z. Ferić (Z. Púčiková); O. Savičević Ivančević (M. Materáková); D. Karakaš (J. Petrincová); N. Beroš (Z. Sirácka); A. Kulihová; Knihy a autori; Súčasná španielska dráma: E. Arenas (R. Brat)

Revue svetovej literatúry 1/2008

Švajčiarske číslo Revue svetovej literatúry.
V čísle: J. Jambor, K. Marti, P. Nizon (L. Šimon), H. Schneider, P. Stamm (J. Jambor); Ch. Haller (A. Hanzová); Ch. A.Viraghová (M. Brečková); P. Weber (J. Dvorský); G. Leuteneggerová (R. Ručka); F. Micieli, A. Simmenová (P. Čuhová); R. Schweikertová (Z. Krajčiová); L. Bärfuss (Ľ. Petraško); R. Urweider (K. Motyková); M. Šedík; Autori a prekladatelia; Knihy a autori; Bibliografia ročníka XLIII/2007 (P. Kerlik)