Revue svetovej literatúry 4/2009

Srbské číslo Revue svetovej literatúry.

Revue svetovej literatúry 3/2009

Francúzske číslo Revue svetovej literatúry.

Revue svetovej literatúry 2/2009

Egyptské číslo Revue svetovej literatúry.

Revue svetovej literatúry 1/2009

Ukrajinské číslo Revue svetovej literatúry.