Už päťdesiat rokov svetová

Revue svetovej literatúry Vstúpili sme teda do päťdesiateho roku vydávania Revue svetovej literatúry. Za ten čas sa vystriedali generácie prekladateľov, zmenil sa spôsob financovania časopisu aj jeho periodicita. Myslím, že sa nám za posledných dvadsať rokov, odkedy je vydavateľom Revue svetovej literatúry Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry, podarilo podporiť vznik skupín prekladateľov z jednotlivých jazykov, urobili sme sondy do exotických literatúr (napríklad afrických, arabských, latinskoamerických), sledovali sme vývin v mnohých európskych literatúrach tým, že sme sa k nim opakovane vracali a predstavujeme prekladateľov čitateľskej verejnosti aj vydavateľom.
V redakcii sa medzičasom udiali iba menšie zmeny. Jazykovou redaktorkou bola dlhé roky Elena Vadovičová, teraz je to Adriana Oravcová, o výber výtvarných umelcov sa nám starala Zuzana Bartošová, teraz je to Jan Sekal, na poste tajomníčky, sa striedali Soňa Rafajová, Eva Havrilová a teraz je to opäť Soňa Rafajová. Našou grafičkou je po celé tie roky pani Eva Kovačevičová-Fudala.
Sídlime v budove, ktorá patrila Zväzu slovenských spisovateľov, teraz patrí viacerým spisovateľským organizáciám. Len-len že sa nám podarilo v tejto budove aj zostať.
Vychádzame naďalej s finančnou podporou Ministerstva kultúry a už sme si privykli, že na začiatku roka začíname s prázdnymi rukami a čakáme, či k nám bude Šťastena naklonená.
Plody nášho spoločného úsilia dostávate pravidelne do rúk. Chcem veriť, že ich pokladáte nielen za užitočné ale aj príjemné.

 

Jarmila Samcová

Šéfredaktorka

 

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia

Novinky

Revue svetovej literatúry 2/2018 Druhé číslo tohtoročnej Revue svetovej literatúry prináša po siedmich rokoch blok talianskej literatúry. Zostavovateľ výberu František sa sústredil najmä na neznáme mená najsúčasnejšieho literárneho života v Ta...
Viac >>
Revue svetovej literatúry 1/2018 Prvé tohtoročné číslo RSL: Jeho nosnou témou je humor v literatúre z celého sveta, preto tentoraz nespája vybraté ukážky jazyk či krajina pôvodu, ale ich celkové ladenie. Hoci humor slúži primárne na poba...
Viac >>