Revue svetovej literatúry 4/2018

RSL 4/2018 Milé čitateľky, milí čitatelia,

štvrté číslo roku 2018 je z veľkej časti venované súčasnej bulharskej literárnej tvorbe, ale prináša aj náhľad do flámskej literatúry a niekoľko textov z Maďarska a Rakúska.

Vo výbere bulharskej literatúry vám predstavíme výber z tvorby autorov prevažne mladšej a strednej generácie. Zostavovateľky Katarína Sedláková a Lenka Majchráková siahli po známych menách bulharskej literatúry, či už ide o debutantov posledných rokov, alebo autorov, ktorí tvoria dlhšie, ale ich diela doteraz neboli u nás publikované. Snažili sčasti nadviazať na populárne časy bulharskej literatúry u nás divadelnou hrou Caligula Stefana Caneva a prepojiť ich s dnešnou modernou bulharskou literatúrou. Známa dráma Georgiho Gospodinova Apokalypsa prichádza o šiestej večer prináša svieži a neopakovateľný text medzinárodne uznávaného autora. Moderný bulharský román predstavuje ukážka z románu Kateriny Chapsali Grécka káva. Majstrovstvo zápletky v krátkych poviedkach reprezentuje jeden z najpopulárnejších bulharských autorov posledných desaťročí Alek Popov v poviedkach Životný cyklus kapusty a Fanúšičky. Zdravka Evtimova a Jordanka Beleva vo svojich láskavých textoch zúročujú to najlepšie, čo v DNA bulharskej literatúry je: rozprávačské majstrovstvo a ostrý opis. Tvorbu najmladších bulharských autorov zas Miroslav Penkov v oceňovanej poviedke Susedná izba, sľubný Nikola Fenerski či fenomén sociálnych sietí Nikola Krumov.

V druhej časti časopisu nájdete texty Benjamina Bossaerta a Michala Homolu o recepcii flámskej a nizozemskej literatúry na Slovensku, ktoré dopĺňajú ukážky z tvorby flámskych autorov a autoriek, pričom jedna z nich je dielom študentského kolektívu.

Veríme, že tak „bulharský blok“, ako aj malý „flámsky blok“ sú predzvesťou rozširujúcich sa prekladateľských síl v bulharskej aj holandskej jazykovej oblasti.

V poslednej časti čísla nájdete dve ukážky zo súčasnej maďarskej prózy, poviedky Márty Patak a medzičasom už slávnu a hojne prekladanú poviedku Gábora T. Szántóa, aj úryvok z reportážnej prózy jedného z najvýznamnejších autorov rakúskej literatúry Christopha Ransmayra Pohľad do diaľky.

Ilustrácie sú prácou Radostiny Doganovej, s ktorou zostavovateľky pripravili aj krátky rozhovor.

Revue svetovej literatúry 3/2018

RSL 3/2018 Milé čitateľky, milí čitatelia,

tretie číslo Revue je z veľkej časti „francúzske“ – pod vedením Kataríny Bednárovej skupina prekladateliek pripravila súbor ukážok z prózy a poézie autorov a autoriek, ktorých diela pokladajú za najzaujímavejšie pre slovenské publikum. Opäť, ako to bolo aj pri príprave talianskeho čísla (2/2018), ich pri výbere viedli aj francúzske literárne ceny. To potvrdzuje aj precízny, podrobný prehľad Silvie Rybárovej Ceny, cesty a tendencie súčasného francúzskeho románu, vďaka ktorému sa azda môžeme lepšie zorientovať aj v problematike rozlišovania francúzskej a frankofónnej literatúry. O procese výberu, o konkrétnych tituloch, ale aj o identite, ktorá je v centre pozornosti autorov vo výbere, sa dočítate v úvodnom komentári Kataríny Bednárovej. K práci kolektívu prekladateliek sa pridal Ján Švantner a ponúka nové preklady z diela svojich obľúbených básnikov. Myslíme si, že ide o mimoriadne silnú zostavu prozaických a básnických diel, ale radi by sme Vám dali do pozornosti aj nesmierne potrebnú a presnú esej Amina Maaloufa Vražedné identity.

Okrem bloku francúzskej literatúry prinášame vynikajúcu poviedku Hlad americkej spisovateľky Elizabeth McCracken a poviedku predvojnového škótskeho spisovateľa a novinára Sakiho Ako Doktor Hnusapik ovládol svet v podaní mladých prekladateliek Michaely Beňovej a Jany Kyseľovej.

Veľmi sa tešíme, že môžeme nadviazať aj na úvahu Petra Birčáka spred roka (RSL 2/2017), a to článkom Martiny Kubealakovej Jazyk je najmocnejší nástroj ľudstva, venovanom najmä redakcii knižného textu.

Číslo je ilustrované výberom z tvorby Michala Kormana.

Želáme Vám príjemné čítanie!

Revue svetovej literatúry 2/2018

RSL 2/2018 Druhé číslo tohtoročnej Revue svetovej literatúry prináša po siedmich rokoch blok talianskej literatúry. Zostavovateľ výberu František sa sústredil najmä na neznáme mená najsúčasnejšieho literárneho života v Taliansku. Ako sám spomína v úvode k výberu, talianskej literatúre sa u nás celkom darí, máme možnosť čítať Eca, Baricca, Giordana, Ferrante, najnovšie aj Paola Cognettiho či Donatellu di Pietrantonio, lenže ešte vždy je veľa neznámych autorov a autoriek, ktorí sa zatiaľ nemali možnosť u nás predstaviť. Na pomoc si zobral okrem iného prestížnu literárnu cenu, ktorá, ako každá živá cena, ukazuje, čo je momentálne v danej kultúre zaujímavé. Texty sa zväčša krútia okolo peňazí, zločinu, násilia, drog, ale, samozrejme, aj rodinných a iných ľudských vzťahov. V súčasnej talianskej literatúre sa darí rozsiahlym románom, a to sa odrazilo aj na výbere ukážok v čísle.

V ďalšej časti Jozef Tancer prináša pohľad do neskorej tvorby izraelského básnika, bratislavského rodáka Tuviu Rübnera, Lucia Halová predstaví svetoznámeho portugalského modernistického spisovateľa Fernanda Pessou. Jana Benková Marcelliová ponúka ukážku z tvorby vynikajúcej brazílskej poviedkarky Clarice Lispector, Natália Mitková spomienku na Raymonda Carvera, od smrti ktorého uplynulo osemdesiat rokov, a Lucia Gaálová poviedku Londýnčanky nigérijského pôvodu Helen Oyeyemi.

Revue svetovej literatúry 1/2018

RSL 1/2018 Prvé tohtoročné číslo RSL: Jeho nosnou témou je humor v literatúre z celého sveta, preto tentoraz nespája vybraté ukážky jazyk či krajina pôvodu, ale ich celkové ladenie.

Hoci humor slúži primárne na pobavenie, práve vtip, satira, irónia dokážu priamo, stručne a úderne reflektovať pálčivé otázky a problémy spoločnosti. Navyše smiať sa je zdravé a „smiech je veľmi mocným nástrojom a len civilizovaný, oslobodený a slobodný človek sa dokáže zasmiať na sebe&ellip; Vedci skúmajúci techniky vymývania mozgu a indoktrinácie zistili, že ľudia, ktorí sa vedeli smiať, im odolávali najdlhšie,“ ako píše Doris Lessing v jednej eseji vo svojej knihe Väzenia, v ktorých sme sa rozhodli žiť.

Zrod tohto čísla bolo hotové dobrodružstvo. Hoci má dve zostavovateľky – Luciu Halovú a Barboru Kráľovú –, o výber textov sa postarali sami prekladatelia. Nestačilo však nájsť zaujímavú ukážku, museli ju aj v stručnosti „predstaviť“ zostavovateľkám, aby bolo jasné, či je vhodná do zamýšľaného kontextu. Už hľadanie sa ukázalo v niektorých jazykoch veľmi náročné a celý proces prípravy tohto čísla napokon trval rok, počas ktorého prekladatelia odchádzali i prichádzali, vzdávali sa pôvodných textov a hľadali nové. Humor sa môže javiť ako jednoduchá, prirodzená vec, ale nájsť text, ktorý pobaví a pritom povie aj čosi viac, je skutočne náročné. Napokon však je do čoho sa začítať: niektoré ukážky azda vyvolajú búrlivý smiech a iné sotva letmé pousmiatie, ale tak to má byť, veď humor má nekonečne veľa podôb. Ďalším spoločným menovateľom všetkých ukážok je ich aktuálnosť, veľká väčšina vyšla v posledných pár rokoch. Pri niektorých už vieme, že sa na Slovensku dočkajú vydania celé knihy, pri iných v to pevne dúfame.

Vo výbere si môžete prečítať bardov, ktorých diela vyšli aj u nás, ako sú Aziz Nesin, Daniel Katz či David Lodge, americkú komičku Lenu Dunham, ktorá je u nás známa ako autorka i hlavná postava seriálu Girls, ale i u nás celkom neznámych autorov, napríklad lotyšského blogera a inštalatéra Slavu Se alebo brazílskeho scenáristu a spisovateľa Gregoria Duviviera. Nazriete teda do mnohých európskych zemí i poza moria a oceány.

Rovnako je to aj s prekladateľmi. Stretnete tu známe mená, ktoré už majú za sebou preklad viacerých knižných titulov, ale i „debutantky“ na veľmi vysokej úrovni.

Číslo dopĺňajú dva minikomiksy. Na obálke ste mali možnosť spoznať Toma Gaulda s jeho precíznymi kresbami a vycibrenými pointami, ďalej v čísle sa k nemu pridá Neslušná slúžka od autora vystupujúceho pod pseudonymom Hugo van der Ding, ktorá svojimi naivnými kresbičkami reaguje na každodennú realitu (portugalského) života.