Revue svetovej literatúry
Laurinská 2
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Tel./Fax: +421 2 5443 4916

E-mail: redakcia@rsl.sk

Číslo účtu: 0177099237/0900

 Revue svetovej literatúry na Faceboku