Revue svetovej literatúry 4/2017

RSL 4/2017 V úvode posledného tohtoročného čísla RSL spomíname na našu dlhoročnú šéfredaktorku, výnimočnú prekladateľku, podporovateľku mladých prekladateľských talentov a pre mnohých z nás vzácnu priateľku Jarmilu Samcovú, ktorá nás opustila v auguste tohto roka.

Zostavovateľka prvej časti venovanej moldavskej literatúre Eva Kenderessy nazvala svoje úvodné slová Rumunská literatúra z Moldavska, z čoho by sme mohli usúdiť, že sa bude venovať menšinovej literatúre tejto krajiny, no opak je pravdou. Zostavovateľka nám predostrie stručné dejiny Moldavska, ktoré kedysi patrilo do Rumunského kráľovstva, aj jazyka jeho obyvateľov, vďaka ktorému funguje obojstranná kultúrna výmena medzi Rumunskom a Moldavskom, hoci tieto krajiny delia prísne hranice a neplatia tam pravidlá voľného obchodu.

Výber prináša prierez všetkými žijúcimi generáciami moldavských autorov a autoriek. Zo staršej generácie je to napríklad Leo Butnaru s poetikou, ktorá sa skôr blíži strednej generácii. Tá začala tvoriť v poslednej dekáde komunistického režimu a v súčasnosti je najsilnejším zástancom rumunského jazyka a identity v krajine. Spomedzi týchto autorov sa tu objaví Emilian Galaicu-Păun, Vasile Gârnet či Vitalie Ciobanu, ktorý sa v tomto smere angažuje aj ako občiansky aktivista. Najmladší autori a autorky (Dumitru Crudu, Liliana Corobca a i.) vo svojich dielach reflektujú najnovšie spoločenské a politické problémy a radosti, no spracovávajú aj sovietsku minulosť, ktorú zažili na vlastnej koži zväčša ako deti.

Výber zo súčasnej slovinskej literatúry prináša Stanislava Chrobáková Repar. Propagátorka slovenskej literatúry v Slovinsku a slovinskej u nás vybrala okrem poetických a prozaických diel aj príspevky, reflektujúce slovinskú literárnu scénu. Niektorých predstavovaných autorov sme mali možnosť spoznať na Slovensku aj naživo na festivale Capalest (P. Semolič, B. Pogačnik), diela Barbary Korun či Maje Novak by nám zostavovateľka raz rada predstavila aj v preloženej knižnej podobe, nuž dúfame, že tento svoj záväzok dodrží. My vám zatiaľ prinášame hodnotné ochutnávky.

Po týchto dvoch literárnych blokoch vás ešte čaká jeden z najväčších španielskych básnikov Antonio Machado v preklade jubilujúceho Jána Zambora a spomienka na Ninu Šuľginovú, ktorá vo svojich prekladoch prinášala slovenskú a českú literatúru ruskému publiku.

Atmosféru čísla podtrhujú svojimi dielami dvaja súčasní moldavskí výtvarníci Ghenadie Popescu a Vasile Raţă.