Revue svetovej literatúry 3/2018

RSL 3/2018 Milé čitateľky, milí čitatelia,

tretie číslo Revue je z veľkej časti „francúzske“ – pod vedením Kataríny Bednárovej skupina prekladateliek pripravila súbor ukážok z prózy a poézie autorov a autoriek, ktorých diela pokladajú za najzaujímavejšie pre slovenské publikum. Opäť, ako to bolo aj pri príprave talianskeho čísla (2/2018), ich pri výbere viedli aj francúzske literárne ceny. To potvrdzuje aj precízny, podrobný prehľad Silvie Rybárovej Ceny, cesty a tendencie súčasného francúzskeho románu, vďaka ktorému sa azda môžeme lepšie zorientovať aj v problematike rozlišovania francúzskej a frankofónnej literatúry. O procese výberu, o konkrétnych tituloch, ale aj o identite, ktorá je v centre pozornosti autorov vo výbere, sa dočítate v úvodnom komentári Kataríny Bednárovej. K práci kolektívu prekladateliek sa pridal Ján Švantner a ponúka nové preklady z diela svojich obľúbených básnikov. Myslíme si, že ide o mimoriadne silnú zostavu prozaických a básnických diel, ale radi by sme Vám dali do pozornosti aj nesmierne potrebnú a presnú esej Amina Maaloufa Vražedné identity.

Okrem bloku francúzskej literatúry prinášame vynikajúcu poviedku Hlad americkej spisovateľky Elizabeth McCracken a poviedku predvojnového škótskeho spisovateľa a novinára Sakiho Ako Doktor Hnusapik ovládol svet v podaní mladých prekladateliek Michaely Beňovej a Jany Kyseľovej.

Veľmi sa tešíme, že môžeme nadviazať aj na úvahu Petra Birčáka spred roka (RSL 2/2017), a to článkom Martiny Kubealakovej Jazyk je najmocnejší nástroj ľudstva, venovanom najmä redakcii knižného textu.

Číslo je ilustrované výberom z tvorby Michala Kormana.

Želáme Vám príjemné čítanie!