Revue svetovej literatúry 4/2016

RSL 4/2016 Milí čitatelia,

V poslednom čísle tohto roka vám ponúkame neobyčajný výber textov z rôznych literatúr 20. storočia, ktoré sa nejakým spôsobom dotýkajú slávneho diela španielskeho velikána Miguela Cervantesa y Saavedru – Dômyselného rytiera dona Quijota de la Mancha. Celý rok si svet mnohorako pripomínal výročia tohto autora a jeho diela (spolu s výročím Shakespearovým) a my sme radi, že Vám niektoré vynikajúce texty spojené s nimi môžeme predstaviť aj na stránkach RSL. Autorkou myšlienky aj zostavovateľkou výberu je hispanistka Paulína Šišmišová.

Súčasťou výberu sú dva dôležité nové preklady diel, ktoré už po slovensky známe boli: kapitola z románu Don Quijote v interpretácii Evy Palkovičovej a najznámejšia poviedka J. Borgesa Pierre Menard, autor Quijota v preklade Barbary Ďurčovej.

Rytier smutnej postavy a jeho zbrojnoš inšpirovali za štyristo rokov básnikov aj prozaikov, ale ešte výraznejšie novovekých mysliteľov. Preto výberu dominujú „cervantesovské“ a „donquijotské“ eseje. Medzi autormi sú veľmi známe mená ako Thomas Mann, Vadimir Nabokov, Péter Esterházy či Sándor Márai, filozof a spisovateľ baskického pôvodu Miguel de Unamuno, no dúfame, že Vás zaujme aj jeden z najznámejších súčasných rumunských esejistov Horia-Roman Patapievici, mexický spisovateľ Jorge Volpi alebo Uruguajčan Eduardo Hughes Galeano.

Venujeme sa aj slovenskej recepcii Dona Quijota: z článku Anikó Dušíkovej sa dozviete veľa prekvapivých súvislostí slovenského príbehu Dona Qujiota a príspevok Zsófie Kiss-Szemán sa z tohto pohľadu venuje dielu Cypriána Majerníka.

Veríme, že Vás básne, poviedky, mikropoviedky, úryvky z románov aj eseje zaujmú a budete mať z čítania zážitok.

Ďakujeme Vám za prejavenú priazeň v tomto roku a želáme Vám veľa dobrého čítania aj do toho nasledujúceho.

Redakcia