Revue svetovej literatúry 3/2017

RSL 3/2017 Tretie tohtoročné číslo Revue je venované literatúre Spojených štátov amerických. Zostavovatelia tohto čísla Revue, anglisti Ivana Hostová a Peter Macsovszky, prinášajú skutočne nevšedný prierez autoriek a autorov spoza veľkej mláky. Ako sami píšu v úvode, máme u nás na túto krajinu dosť stereotypný pohľad: ponúka spotrebnú kultúru pre masy, akýsi kultúrny fast-food. Je to však skutočne tak, alebo je to skôr o našom (či v prípade literatúry skôr vydavateľovom a v prípade filmov distribútorovom) výbere? Takúto obrovskú krajinu a všetkých jej autorov predsa nemožno hodiť do jedného vreca s povrchným mainstreamom.

A predsa posledné číslo Revue venované literatúre Spojených štátov vyšlo takmer pred pätnástimi rokmi. Zostavovatelia tohto čísla sa preto rozhodli svojím výberom vyplniť niektoré medzery a splatiť dlhy voči starším autorom dvadsiateho storočia. Môžete si vďaka nim a ďalším prekladateľom prečítať esej, hru aj úryvok z románu Gertrude Stein, ktorú si azda všetci pamätáme z učebníc literatúry v súvislosti so stratenou generáciou, no ktorej diela sme v slovenčine zatiaľ nemali možnosť čítať.

Výber ďalej ponúka prierez dvadsiatym storočím (povojnový Delmore Schwartz, šesťdesiate a sedemdesiate roky v diele Susan Sontag, neskôr postmoderná poézia Charlesa Bersteina a vizuálna poézia Roberta Laxa) až po najaktuálnejšie diela poetické a prozaické (Craig Dworkin, Steven Zultanski či Trisha Low a ďalší), ale i tradičnejšiu protiváhu k rôznym obsahovým i formálnym experimentom dvadsiateho storočia v lyrickej poézii Louise Glück.

Prekladateľky i prekladatelia sa v prípade mnohých autorov podujali nielen na preklad, ale nájdete tu aj ich eseje o živote a diele spisovateľov či o použitej prekladateľskej stratégii.

No a na záver vás čakajú, ako vždy, zaujímavé recenzie.

Dovoľte nám rozlúčiť sa s našou dlhoročnou šéfredaktorkou Jarmilou Samcovou. Vynikajúca prekladateľka, duša našej Revue, ktorá sa celých 20 rokov starala o jej chod, náplň i distribúciu, nás opustila 20. augusta vo veku 78 rokov. Spolu s jej priateľmi a kolegami si na ňu spomenieme v poslednom tohtoročnom čísle.