Šéfredaktorka: Jarmila Samcová
Redaktorka: Gabriela Magová
Tajomníčka redakcie: Soňa Rafajová
Jazyková redaktorka: Adriana Oravcová

Redakčná rada: Ožga Ruppeldtová, Katarína Bednárová, Miroslava Brezovská, Zuzana Drábeková, Karol Chmel, Miloš Švantner, Dáša Zvončeková
Výtvarná spolupráca: Jan Sekal

Grafická úprava a návrh obálky: Eva Kovačevičová-Fudala