Revue svetovej literatúry 4/2018

RSL 4/2018 Milé čitateľky, milí čitatelia,

štvrté číslo roku 2018 je z veľkej časti venované súčasnej bulharskej literárnej tvorbe, ale prináša aj náhľad do flámskej literatúry a niekoľko textov z Maďarska a Rakúska.

Vo výbere bulharskej literatúry vám predstavíme výber z tvorby autorov prevažne mladšej a strednej generácie. Zostavovateľky Katarína Sedláková a Lenka Majchráková siahli po známych menách bulharskej literatúry, či už ide o debutantov posledných rokov, alebo autorov, ktorí tvoria dlhšie, ale ich diela doteraz neboli u nás publikované. Snažili sčasti nadviazať na populárne časy bulharskej literatúry u nás divadelnou hrou Caligula Stefana Caneva a prepojiť ich s dnešnou modernou bulharskou literatúrou. Známa dráma Georgiho Gospodinova Apokalypsa prichádza o šiestej večer prináša svieži a neopakovateľný text medzinárodne uznávaného autora. Moderný bulharský román predstavuje ukážka z románu Kateriny Chapsali Grécka káva. Majstrovstvo zápletky v krátkych poviedkach reprezentuje jeden z najpopulárnejších bulharských autorov posledných desaťročí Alek Popov v poviedkach Životný cyklus kapusty a Fanúšičky. Zdravka Evtimova a Jordanka Beleva vo svojich láskavých textoch zúročujú to najlepšie, čo v DNA bulharskej literatúry je: rozprávačské majstrovstvo a ostrý opis. Tvorbu najmladších bulharských autorov zas Miroslav Penkov v oceňovanej poviedke Susedná izba, sľubný Nikola Fenerski či fenomén sociálnych sietí Nikola Krumov.

V druhej časti časopisu nájdete texty Benjamina Bossaerta a Michala Homolu o recepcii flámskej a nizozemskej literatúry na Slovensku, ktoré dopĺňajú ukážky z tvorby flámskych autorov a autoriek, pričom jedna z nich je dielom študentského kolektívu.

Veríme, že tak „bulharský blok“, ako aj malý „flámsky blok“ sú predzvesťou rozširujúcich sa prekladateľských síl v bulharskej aj holandskej jazykovej oblasti.

V poslednej časti čísla nájdete dve ukážky zo súčasnej maďarskej prózy, poviedky Márty Patak a medzičasom už slávnu a hojne prekladanú poviedku Gábora T. Szántóa, aj úryvok z reportážnej prózy jedného z najvýznamnejších autorov rakúskej literatúry Christopha Ransmayra Pohľad do diaľky.

Ilustrácie sú prácou Radostiny Doganovej, s ktorou zostavovateľky pripravili aj krátky rozhovor.