Revue svetovej literatúry 2/2018

RSL 2/2018 Druhé číslo tohtoročnej Revue svetovej literatúry prináša po siedmich rokoch blok talianskej literatúry. Zostavovateľ výberu František sa sústredil najmä na neznáme mená najsúčasnejšieho literárneho života v Taliansku. Ako sám spomína v úvode k výberu, talianskej literatúre sa u nás celkom darí, máme možnosť čítať Eca, Baricca, Giordana, Ferrante, najnovšie aj Paola Cognettiho či Donatellu di Pietrantonio, lenže ešte vždy je veľa neznámych autorov a autoriek, ktorí sa zatiaľ nemali možnosť u nás predstaviť. Na pomoc si zobral okrem iného prestížnu literárnu cenu, ktorá, ako každá živá cena, ukazuje, čo je momentálne v danej kultúre zaujímavé. Texty sa zväčša krútia okolo peňazí, zločinu, násilia, drog, ale, samozrejme, aj rodinných a iných ľudských vzťahov. V súčasnej talianskej literatúre sa darí rozsiahlym románom, a to sa odrazilo aj na výbere ukážok v čísle.

V ďalšej časti Jozef Tancer prináša pohľad do neskorej tvorby izraelského básnika, bratislavského rodáka Tuviu Rübnera, Lucia Halová predstaví svetoznámeho portugalského modernistického spisovateľa Fernanda Pessou. Jana Benková Marcelliová ponúka ukážku z tvorby vynikajúcej brazílskej poviedkarky Clarice Lispector, Natália Mitková spomienku na Raymonda Carvera, od smrti ktorého uplynulo osemdesiat rokov, a Lucia Gaálová poviedku Londýnčanky nigérijského pôvodu Helen Oyeyemi.